Výživné nezletilých dětí

Nabízím sepis návrhu na zvýšení či snížení výživného, popř. sepis vyjádření k návrhu podaného k soudu druhým rodičem. Současně nabízím právní zastoupení v opatrovnickém řízení o změně výživného.

Read More
Majetkové vztahy nesezdaných partnerů

Majetkové vztahy nesezdaných partnerů a jejich vypořádání po rozchodu Pokud spolu žijí partneři jako druh a družka a neuzavřeli spolu manželství, neznamená to, že za trvání takového soužití nenabývají majetek. Otázkou však je, v jakém režimu majetek nabývají a jak takový majetek vypořádat v případě rozchodu. Občanský zákoník neobsahuje pro vypořádání majetkových vztahů nesezdaných partnerů…

Read More
Rodinné právo

Úprava poměrů nezletilých dětí v souvislosti s ukončením soužití rodičů (rozvod manželů či rozluka nesezdaných partnerů) Jestliže se z manželství narodily nezletilé děti (mladší 18 let v době podání návrhu na rozvod), je třeba podat k soudu též návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželství rodičů. Bez rozhodnutí opatrovnického soudu o poměrech nezletilých dětí, tzn….

Read More
Zřízení věcného břemene bydlení

Zřízení služebnosti – věcného břemene  V souvislosti s darováním nemovitých věcí je často zřizována služebnost odpovídající věcnému břemeni doživotního bydlení ve prospěch dárce nebo dárců. Toto věcné břemeno je možné zřídit přímo v darovací smlouvě bez navýšení ceny za sepis darovací smlouvy. Věcné břemeno je možné zřídit samostatně (dodatečně) samostatnou smlouvou. Společně se zřízením věcného…

Read More
Zastoupení v trestním řízení

Zastoupení v trestním řízení Zastupování v přípravném řízení a při hlavním líčení. Specializuji se na nedbalostní trestné činy z dopravních nehod. Zastoupení poškozeného v trestním řízení Pokud Vám byla způsobena majetková či nemajetková újma trestným činem, lze nároky uplatnit v rámci tzv. adhezního řízení a trestní soud může tyto nároky uložit obžalovanému k úhradě trestním…

Read More
Vyplnění návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Vyplnění návrhu na vklad do katastru nemovitostí za 1.000,- Kč Pokud kupujete nebo prodáváte nemovitou věc a nevíte si rady s vyplněním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, vyplním návrh za Vás dle zaslané uzavřené smlouvy (kupní, darovací, směnné atd.), a to do 2 pracovních dnů od doručení smlouvy. Cena 1.000,- Kč platí pro návrhy…

Read More
Všeobecné obchodní podmínky

Sepis všeobecných obchodních podmínek Začínáte podnikat na internetu? Mohu Vám připravit všeobecné obchodní podmínky (VOP) šité na míru pro Vaše podnikání. Všeobecné obchodní podmínky jsou vnímány jako „miniaturním písmem psaný text, který nikdo nečte“, avšak pro podnikatele se jedná o užitečný nástroj, jak docílit maximální stručnosti smlouvy o poskytnutí služeb či prodeji zboží. V rámci…

Read More
Podílové spoluvlastnictví

Soudní a mimosoudní vypořádání podílového spoluvlastnictví  Jste-li spoluvlastníkem nemovitých věcí a nemáte již zájem ve spoluvlastnickém vztahu setrvat? Máte níže uvedené možnosti, jak postupovat. 1) Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na základě dohody spoluvlastníků V praxi se nejčastěji řeší vypořádání podílového spoluvlastnictví mezi spoluvlastníky dohodou obvykle tak, že jeden ze spoluvlastníků odkoupí spoluvlastnické podíly od…

Read More
Návrh a žádost o rozvod manželství

Rozvod manželství Řešíte-li rozvod manželství, lze dokumentaci připravit online do 48 hodin od dodání podkladů.  Cena za sepis návrhu na rozvod manželství činí 1.210,- Kč. Společně s vypracovaným návrhem Vám zašlu e-mailem srozumitelné instrukce k jeho podání. Soudní poplatek za návrh na rozvod manželství činí aktuálně 2.000,- Kč, který hradí přímo klient vylepením na návrhu…

Read More