Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.karolinakazdova.cz

  Základní údaje


  Pronajímatel 1

  Pronajímatel 2

  Nájemce 1

  Nájemce 2

  Označení předmětu pronájmu:
  Součástí pronájmu je:


  Předmět pronájmu je pronajímán jako:  Jistota (kauce) se zřizuje:


  Délka trvání nájmu:  Další přílohy

  Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.