Mgr. Karolína Kazdová, advokátka (*1987).

Vysokoškolské studium v oboru právo jsem ukončila v roce 2015. Koncipientskou praxi jsem absolvovala v advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Sobotky a JUDr. Libora Fiedlera v Nymburce.

Výkon samostatné advokátní praxe jsem zahájila 11. 5. 2022. Vykonávám všeobecnou advokátní praxi včetně práva občanského, spotřebitelského, rodinného, pracovního, správního a obchodního, v trestních věcech se zaměřuji na dopravní nehody a nároky poškozených. Jsem schopna komunikovat v anglickém jazyce (B2). Specializuji se na občanské právo, pojistné právo, vymáhání nároků z titulu majetkové újmy a nemajetkové újmy na zdraví.

Spolupracuji s JUDr. Petrem Kazdou, advokátem se sídlem v Nymburce.

Publikační činnost:

2016 – Komentář k zákonu č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (spoluautor JUDr. Petr Kazda – Nakladatelství Wolters KluwerNapište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.