Zřízení služebnosti – věcného břemene 

V souvislosti s darováním nemovitých věcí je často zřizována služebnost odpovídající věcnému břemeni doživotního bydlení ve prospěch dárce nebo dárců. Toto věcné břemeno je možné zřídit přímo v darovací smlouvě bez navýšení ceny za sepis darovací smlouvy.

Věcné břemeno je možné zřídit samostatně (dodatečně) samostatnou smlouvou. Společně se zřízením věcného břemene bydlení lze zřídit také zákaz zcizení a zatížení nemovitých věcí po dobu trvání věcného břemene. Oprávněný z věcného břemene tak zabrání tomu, aby vlastník nemovitých věcí nemovité věci prodal, daroval či zatížil.

Sepis smlouvy o zřízení věcného břemene nebo smlouvy o zřízení zákazu zcizení a zatížení k nemovitým věcem již od 4.990,- Kč.

Podklady pro sepis smlouvy lze zaslat elektronickou cestou (e-mailem).

Lhůta pro sepis smlouvy činí 48 hodin od dodání podkladů.

Úhrada je možná buď bezhotovostním převodem nebo hotově v advokátní kanceláři.

Ceník:

4.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě do 500.000,- Kč

6.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 500.000,- Kč až 3.000.000,- Kč

7.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč

11.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

Individuální cena v případě celkové hodnoty nemovitých věcí nad 10.000.000,- Kč.

V případě počtu nemovitých věcí přesahujících 10 položek (např. u souborů zemědělských pozemků) individuální cena dle dohody.

Správní poplatek pro katastrální řízení není zahrnut v ceně a hradí se samostatně. Od 1. 1. 2020 činí poplatek za na vklad do katastru nemovitostí 2.000,- Kč.

V případě potřeby lze zajistit výpisy z katastru nemovitostí dálkovým přístupem, správní poplatek činí 50,- Kč za každou stránku.

Od 1. 1. 2013 musí být návrh na vklad podán na speciálním formuláři ČÚZK. Vypracování návrhu na vklad je zahrnuto v ceně.