Rozvod manželství

Řešíte-li rozvod manželství, lze dokumentaci připravit online do 48 hodin od dodání podkladů. 

Cena za sepis návrhu na rozvod manželství činí 1.210,- Kč. Společně s vypracovaným návrhem Vám zašlu e-mailem srozumitelné instrukce k jeho podání.

Soudní poplatek za návrh na rozvod manželství činí aktuálně 2.000,- Kč, který hradí přímo klient vylepením na návrhu na rozvod (kolek lze zakoupit na poště nebo na pokladně příslušného soudu).

Údaje potřebné k sepisu návrhu na rozvod manželství mi můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

https://www.karolinakazdova.cz/formular-rozvod/

Jestliže se z manželství narodily nezletilé děti (tzn. děti mladší 18 let), je nezbytné podat k soudu též návrh na úpravu jejich poměrů na dobu po rozvodu manželstvíCena za sepis návrhu činí 2.000,- Kč.

Údaje potřebné k sepisu návrhu na úpravu poměrů nezl. dětí mi můžete zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

https://www.karolinakazdova.cz/formular-deti/

Rozvod manželství dohodou včetně vypořádání společného majetku (SJM)

Jestliže jsou manželé schopni dohodnout se spolu s rozvodem současně na vypořádání majetku nabytého za trvání manželství (vypořádání společného jmění), lze podat návrh na tzv. rozvod manželství dohodou dle ust. § 757 nového občanského zákoníku, jehož přílohou bude písemná dohoda o úpravě majetkových poměrů (vypořádání SJM). Tuto službu lze s advokátem dohodnout individuálně.

Tzv. „rozvod dohodou“ využívá cca 25% manželských párů a oblíbenost této varianty rozvodu je na vzestupu.

Není-li dohoda v první chvíli možná, vždy doporučuji se pokusit o její uzavření, podrobnosti se můžete dočíst zde: https://www.karolinakazdova.cz/service/spolecne-jmeni-manzelu/

Mezi hlavní výhody nesporného rozvodu patří:

– rychlost řízení (stání trvá cca 10 min), soud často na žádost účastníků vyhotoví písemný rozsudek i na počkání (standardní lhůta činí 30 dnů)

– soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství, které se neuvádí ani v návrhu na rozvod (neprobíhá tzv. „praní špinavého prádla“)

– bývalí manželé mají jednou provždy vyřešeny otázky společného majetku, bydlení a případné vzájemné vyživovací povinnosti

Dohoda o vypořádání SJM již od 4.990,- Kč.

Nesporný rozvod spojený s vypořádáním společného majetku manželů (SJM) je pro účastníky tou nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak spolu s rozvodem vypořádat společný majetek manželů.

Klasické soudní spory o vypořádání SJM trvají 2-4 roky (jsou případy i v délce 16 let) a stojí každého z účastníků desítky tisíc korun za právní zastoupení, soudní poplatky a znalecké posudky.

Cena za přípravu a sepis majetkové dohody manželů o vypořádání společného majetku, bydlení a vzájemné vyživovací povinnosti dle ust. § 757 nového občanského zákoníku se odvíjí od hodnoty vypořádávaného SJM (aktiva i pasiva).

  • 4.990,- Kč v případě hodnoty SJM do 500.000,- Kč
  • 6.990,- Kč v případě hodnoty SJM od 500.000,- Kč do 3.000.000,- Kč
  • 7.990,- Kč v případě hodnoty SJM od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč
  • 11.990,- Kč v případě hodnoty SJM od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč
  • 19.990,- Kč v případě hodnoty SJM od 10.000.000,- Kč do 20.000.000,- Kč
  • 29.990,- Kč v případě hodnoty SJM od 20.000.000,- Kč do 30.000.000,- Kč
  • individuální cena v případě hodnoty SJM nad 30.000.000,- Kč

Dohodu lze připravit do 48 hodin od dodání všech potřebných podkladů. Lze zajistit i ověření podpisů účastníků.

Cena nezahrnuje sepis návrhu na vklad a správní poplatek pro katastrální úřad v případě vypořádání nemovitostí.

Údaje potřebné k sepisu majetkové dohody o vypořádání SJM lze zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

https://www.karolinakazdova.cz/formular-majetek/

Kompletní formulář pro rozvod, děti, majetek:

https://www.karolinakazdova.cz/rozvod-deti-majetek/

Recenze spokojených klientů:

https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=judr+petr+kazda+nymburk&*

Napište mi


    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.