Zastoupení v trestním řízení

Zastupování v přípravném řízení a při hlavním líčení.

Specializuji se na nedbalostní trestné činy z dopravních nehod.

Zastoupení poškozeného v trestním řízení

Pokud Vám byla způsobena majetková či nemajetková újma trestným činem, lze nároky uplatnit v rámci tzv. adhezního řízení a trestní soud může tyto nároky uložit obžalovanému k úhradě trestním rozsudkem.

Mohu Vám pomoci s přihlášením nároků do adhezního řízení, popř. Vás jakožto zmocněnec poškozeného v trestním řízení zastoupit.