Úprava poměrů nezletilých dětí v souvislosti s ukončením soužití rodičů (rozvod manželů či rozluka nesezdaných partnerů)

Jestliže se z manželství narodily nezletilé děti (mladší 18 let v době podání návrhu na rozvod), je třeba podat k soudu též návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu manželství rodičů. Bez rozhodnutí opatrovnického soudu o poměrech nezletilých dětí, tzn. komu mají být svěřeny do péče a v jaké výši je stanoveno výživné, nemůže být manželství rozvedeno.

Pokud žijí rodiče v odluce a rodič, který nebydlí s dětmi, na jejich výživu druhého rodiči na děti nepřispívá, lze podat též návrh na úpravu poměrů nezl. dětí na dobu před rozvodem manželství rodičů. To je období od podání návrhu na rozvod až do právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství, což představuje obvykle několik měsíců.

Pokud se rozchází nesezdaní partneři a o poměrech nezl. dětí nebylo dosud rozhodnuto, lze taktéž doporučit nechat poměry nezl. dětí upravit soudním rozhodnutím, aby bylo postaveno najisto, jakému z rodičů byly děti svěřeny do péče a kolik má druhý rodič přispívat na jejich výživu, popř. by byla upravena střídavá péče, popř. styk druhého rodiče s dětmi.

Cena za sepis návrhu činí 2.000,- Kč. .

V případě zájmu mohu poskytnout též konzultaci v kanceláři v Nymburce nebo v Praze. Konzultaci je možné si rezervovat buď telefonicky nebo přes online rezervační formulář na www.karolinakazdova.cz

Mohu též zajistit právní zastoupení v opatrovnickém řízení.

Údaje potřebné k sepisu návrhu je možné zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

https://www.karolinakazdova.cz/formular-deti/