Sepis všeobecných obchodních podmínek

Začínáte podnikat na internetu? Mohu Vám připravit všeobecné obchodní podmínky (VOP) šité na míru pro Vaše podnikání.

Všeobecné obchodní podmínky jsou vnímány jako „miniaturním písmem psaný text, který nikdo nečte“, avšak pro podnikatele se jedná o užitečný nástroj, jak docílit maximální stručnosti smlouvy o poskytnutí služeb či prodeji zboží. V rámci jednoduché objednávky či stručné smlouvy lze na VOP odkázat a tyto VOP jsou být součástí smluvního ujednání. Vlastní smlouva je tedy zpravidla velmi stručná a obsahuje obvykle jen základní náležitosti. Jiné záležitosti, jakými jsou např. záruka za jakost, reklamace, odstoupení od smlouvy, sankce atd., řeší právě VOP.

Nejčastěji jsou VOP používány v internetovém prostředí, avšak velmi často i v reálném prostředí.

V případě zájmu o sepis VOP mi prosím zašlete co nejpodrobnější popis podnikání, které provozujete nebo chcete provozovat, včetně Vašich požadavků na obsah VOP.

Následně Vám zašlu – dle odhadované časové náročnosti přípravy VOP – cenovou nabídku.