Včasné vyhledání odborné právní pomoci vám může ušetřit mnoho starostí, ochránit vaše investice nebo usnadnit procházení složitou životní situací. Nabízím vám přes deset let zkušeností v různých oblastech práva a dostupné právní služby, které můžete vyhledat na mých pobočkách v Praze, Nymburku i na dálku. Vykonávám všeobecnou advokátní praxi se zaměřením především na rodinné, medicínské, pojistné, pracovní a bytové právo. Věřím, že díky vzájemné spolupráci, respektu a mé odbornosti dosáhneme společného úspěchu.

Potřebujete právní poradenství nebo profesionální advokátní služby?

Pak jste na správném místě. Spolehnout se můžete nejen na mou profesionalitu a diskrétnost, ale i rychlost při vykonávání právních úkonů a rozumnou cenu. Nebudu vás zbytečně tlačit do služeb, které nepotřebujete. Pokud po konzultaci s vámi seznám, že váš problém leží mimo mou oblast odbornosti, raději vám doporučím některého vhodnějšího kolegu. Stoprocentní kvalita právních služeb a spokojenost klienta je alfou i omegou mé práce.

Nejčastěji mne klienti kontaktují, když potřebují pomoci s rozvodovým řízením. Rozvod není příjemnou záležitostí pro nikoho ze zúčastněných stran, díky spolehlivé právní pomoci je ale možné snížit nepříjemnosti na minimum. Pomohu vám s celým řízením – od vypracování žádosti až po majetkové vyrovnání, stanovení výživného a podobně. Specializuji se také na nesporný rozvod (tedy rozvod dohodou), který vám v mnohém usnadní život.


Pomohu vám také v oblasti občanského a bytového práva – zajistím vám veškeré kontroly smluv a převody nemovitostí se všemi náležitostmi. Vyřídím za vás vymáhání pohledávek nebo zastupování při vymáhání újmy/škody na zdraví či uplatnění a vymáhání nároků na odmítnuté či krácené pojistné plnění.

Vykonávám všeobecnou advokátní praxi, zaměřuji se na níže uvedené oblasti.

Rodinné právo – žádost o rozvodnesporný rozvodmajetkové vyrovnání po rozvodu.

Občanské právo – kontrola smlouvypřevody nemovitostívymáhání pohledávek.

Medicínské právo – zastupování poškozenýchnáhrada nemajetkové újmy na zdraví.

Pojistné právo – uplatnění a vymáhání nároků na odmítnuté či krácené pojistné plnění.

Pracovní právo – pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, výpověď.

Bytové právo – kupní a nájemní smlouvy, věcné břemeno bydlení, problematika SVJ.

Nebojte se domoci svých práv, stojí to za to. Rychlá a profesionální právní pomoc vás může spolehlivě provést obtížnou životní situací a vy se pak budete moci soustředit na nové věci. Zajímá vás, co všechno má právní pomoc obnáší? Navštivte mne na pobočkách v Praze, Nymburce nebo využijte uvedených kontaktů.


Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.