Kontrola smlouvy nebo revize smlouvy online 

Jednou z nejžádanějších online služeb je kontrola smlouvy. Předmětem kontroly je nejčastěji smlouva kupní, smlouva o smlouvě budoucí kupní, rezervační smlouva, smlouva o dílo, smlouva o nájmu bytu, smlouva o převodu družstevního podílu a další méně časté smlouvy.

Výstupem kontroly smlouvy je právní stanovisko upozorňující nedostatky smlouvy nebo možnost jejího vylepšení, a to v zájmu klienta, pro kterého je služba poskytována.

Výstupem revize smlouvy je zapracování připomínek a komentářů přímo do smlouvy formou revizí MS-WORD.

Službu využívají klienti z celé České republiky a je poskytována  prostřednictvím e-mailu bez nutnosti osobní schůzky.

Kontrola nebo revize smlouvy je doporučována zejména u smluv s vyšší hodnotou plnění (např. koupě či zhotovení nemovitosti).

10 DŮVODŮ PROČ KLIENTI VYUŽÍVAJÍ MÝCH SLUŽEB

1) Rychlost – kontrola  smlouvy je provedena v požadovaném termínu, zpravidla nejpozději do 48 hodin od objednání kontroly.

2) Pohodlí – komunikace probíhá online e-mailem bez nutnosti osobní schůzky. Smlouvu ke kontrole lze zaslat advokátovi e-mailem ve formátu .doc nebo .pdf. Pro účely revize (úprav textu) je nutný editovatelný formát .doc.

3) Přijatelná cena – základní cena za kontrolu smlouvy činí 4.000,- Kč, pokud rozsah  smlouvy nepřekročí 5 stran A4 ve velikosti písma 12, font Times New Roman, Arial nebo Calibri. V případě většího rozsahu smlouvy se cena zvyšuje o 2.000,- Kč za každých započatých 5 stran A4. V případě více smluv se počet stran všech kontrolovaných smluv sčítá. Fakturu za kontrolu smlouvy obdržíte společně se stanoviskem. Úhrada je možná bezhotovostním převodem.

Příklady cen kontroly smlouvy:

1-5 stran –     4.000,- Kč

6-10 stran –   6.000,- Kč

11-15 stran – 8.000,- Kč

16-20 stran – 10.000,- Kč

21-25 stran – 12.000,- Kč

4) Srozumitelnost – výstupem kontroly smlouvy je právní rozbor kontrolované smlouvy o obvyklém rozsahu 1 strany A4 nebo je možno dohodnout osobní konzultaci v advokátní kanceláři popř. následné dotazy zodpovědět telefonicky. Právní stanovisko je srozumitelné pro neprávnickou veřejnost.

5) Odbornost – na kontrolu smluvní dokumentace se specializuji. Chyby a nevýhodná ustanovení se ve smlouvách často opakují, vím na co se zaměřit. Znám „finty“ realitních kanceláří i developerů.

6) Odpovědnost – při výkonu advokacie jsem odpovědnostně pojištěna u Generali pojišťovny, a.s. na částku 17 mil. Kč. Zodpovídám za správnost kontroly kontrolovaných smluv.

7) Kompletnost kontroly – předmětem kontroly jsou především formální i obsahové náležitosti smlouvy, součástí rozboru je i upozornění klienta na neurčitá, jednostranně nevýhodná či dokonce nezákonná smluvní ujednání, popř. ujednání, která by v budoucnu mohla způsobit klientovi komplikace (např. nepřiměřené smluvní pokuty, odpovědnost za vady atd.). Smyslem kontroly je posouzení smlouvy nezainteresovanou osobou s právním vzděláním, která klienta upozorní na možná rizika či slabá místa smlouvy ještě před uzavřením smlouvy a umožní mu tak vyjednat si se smluvním partnerem úpravu smlouvy.

8) Možnost revize smlouvy – v případě zájmu lze provést i revizi smlouvy, tj. formou viditelných úprav MS-WORD vložit do smlouvy doporučené znění konkrétních smluvních ujednání. K provedení revize je nutné zaslat smlouvu v editovatelném formátu .doc. Revize je časově náročnější a tedy o něco dražší, viz ceník níže.

Příklady cen revize smlouvy:

1-5 stran –     5.000,- Kč

6-10 stran –   7.000,- Kč

11-15 stran –  9.000,- Kč

16-20 stran –  11.000,- Kč

21-25 stran –  13.000,- Kč

9) Navazující služby – v případě potřeby opatřím klientům dálkovým způsobem výpis z katastru nemovitostí (LV), mohu zajistit sepis kupní či darovací smlouvy, mohu zajistit advokátní úschovu kupní ceny.

10) Spokojenost se službami – potvrzením kvality mých služeb je pro mne vracející se klient. K mému potěšení se na mne moji spokojení klienti obrací opakovaně.


Kontrola smlouvy – online formulář

    Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.karolinakazdova.cz

    Základní údaje    Kontrola smlouvy - Výstupem této právní služby je právní stanovisko upozorňující na jednotlivá problematická, neplatná, neurčitá nebo nevýhodná ujednání smlouvy.

    Revize smlouvy - Právní služba spočívá v kontrole smlouvy a vložení doporučeného znění konkrétních smluvních ujednání formou viditelných úprav a komentářů MS-WORD.

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.