Sepis smlouvy o převodu nemovitosti již od 4.990,- Kč

Sepis smlouvy o převodu nemovitých věcí (smlouva darovací, kupní, směnná nebo smlouva o převodu družstevního podílu atd.) včetně sepisu návrhu na vklad na předepsaném formuláři.

Mohu Vám pomoci s přípravou smlouvy, jejímž předmětem je převod nově vzniklé parcely na základě oddělovacího geometrického plánu, který je do KN vkládán společně se smlouvou.

Podklady pro sepis smlouvy lze vedle osobního předání též zaslat elektronickou cestou (e-mailem), v tomto případě bude smlouva (včetně návrhu na vklad) bude klientovi zaslána též v elektronické podobě.

Úhrada je možná bezhotovostním převodem nebo hotově v advokátní kanceláři.

4.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě do 500.000,- Kč

6.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 500.000,- Kč až 3.000.000,- Kč

7.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč

11.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč

14.990,- Kč v případě nemovitých věcí v celkové hodnotě od 10.000.000,- Kč do 15.000.000,- Kč

Individuální cena v případě celkové hodnoty nemovitých věcí nad 15.000.000,- Kč.

V případě počtu nemovitých věcí přesahujících 10 položek (např. u souborů zemědělských pozemků) nebo více než 4 účastníků smlouvy individuální cena dle dohody.

Správní poplatek pro katastrální řízení není zahrnut v ceně a hradí se samostatně. Od 1. 1. 2020 činí poplatek za na vklad do katastru nemovitostí 2.000,- Kč.

Možnost zajištění potřebných výpisů z katastru nemovitostí dálkovým přístupem, správní poplatek činí 50,- Kč za každou stránku.

Po dohodě lze poskytnout též advokátní úschovu kupní ceny na depozitních účtech advokáta. 

Cena za advokátní úschovu činí:

 • 9.990,- Kč z částky do částky 3,000.000,- Kč úschovy
 • 11.990,- Kč z částky nad 3,000.000,- Kč až do částky 5,000.000,- Kč úschovy
 • 14.990,- Kč z částky nad 5,000.000,- Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy
 • 19.990,- Kč z částky nad 10,000.000,- Kč až do částky 15,000.000,- Kč úschovy.

Daň z nabytí nemovitých věcí byla s účinností 26. 9. 2020 zrušena. Smlouvy o převodu nemovitosti – online formulář

  Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.karolinakazdova.cz

  Základní údaje


  Prodávající 1

  Prodávající 2

  Prodávající 3

  Prodávající 4

  Kupující 1

  Kupující 2

  Kupující 3

  Kupující 4

  Způsob splatnosti ceny
  Způsob hrazení kupní ceny
  Bude zřizováno zástavní právo na předmětu prodeje ve prospěch úvěrující banky kupujícího

  Další přílohy

  Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.