Evidujete dlouho nezaplacené faktury? Nedaří se vám vymoci směnku, výživné nebo mzdu, na kterou máte nárok? Nevíte si s dlužníkem rady? Nezoufejte a obraťte se na mne, rád vám s vymáháním pohledávek pomohu. Každý případ nejprve odborně posoudím a konzultuji s vámi nejlepší postup. Jelikož je v praxi rozdíl mezi postupem v případě, kdy dluh zasahuje do obchodního, pracovního nebo třeba rodinného práva, přistupuji ke každému klientovi a případu individuálně.

Nebuďte na vymáhání pohledávek sami – využijte mé služby

Vymáhání pohledávek je bohužel smutnou součástí dnešního života a nevyhne se mu téměř nikdo. Nemusíte být firma, mnoho lidí dnes vymáhá dlužné výživné nebo mzdu, kterou jim poslední zaměstnavatel dlouhé měsíce nezaplatil. Jsem expert především v oblasti rodinného, občanského, medicínského, pojistného, pracovního a bytového práva a rád vám pomohu vypořádat se s dlužníky. Navštivte mne na pobočkách v Praze a Nymburku nebo mě nejprve kontaktujte e-mailem či telefonem. Společně naplánujeme vhodnou strategii vymáhání pohledávky, aby se vaše záležitosti co nejdříve urovnaly.

Každé vymáhání pohledávky se liší, ale obvyklý postup je následující:

1. Sepis předžalobní upomínky dle ust. § 142a o.s.ř. (tento úkon je podmínkou pro přiznání náhrady nákladů soudního řízení).

2. Sepis uznání dluhu s dohodou o splátkovém kalendáři (zlepšuje procesní postavení věřitele v soudním řízení).

3. Soudní žaloba a právní zastoupení v řízení o zaplacení dlužné částky – tzv. nalézací řízení.

4. Exekuční návrh – tzv. exekuční řízení.

5. Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení v případě úpadku dlužníka.


Máte zájem o mé služby v oblasti vymáhání pohledávek? Navštivte mne na některé z poboček nebo využijte kontaktů zde na webu. Ráda vám pomohu.Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.