Uplatnění a vymáhání nároků na pojistné plnění ze soukromého pojištění v případech, kdy poskytnuté plnění bylo komerční pojišťovnou zcela odmítnuto nebo bylo neoprávněně kráceno.

Zdá se Vám, že Vaše komerční pojišťovna Váš nárok posoudila nesprávně a odmítla Váš nárok na pojistné plnění neoprávněně, popř. jej neoprávněně krátila? V těchto případech je třeba co nejdříve takový postup reklamovat v rámci interního řízení komerční pojišťovny. Pokud stanovisko pojišťovny zůstane nezměněno, nezbývá, než se s nárokem obrátit na soud.

Naše kancelář má v této problematice bohaté zkušenosti z tzv. „opačné strany“, které byly získány v souvislosti se zastupování jedné nejmenované komerční pojišťovny. V případě kolize se zájmy současného klienta je advokát povinen právní službu odmítnout, v případě zájmu o poskytnutí právních služeb jako první údaj zašlete jméno pojišťovny, se kterou jste ve sporu.

Na problematiku pojistného plnění se specializuji, jsem spoluautorkou komentáře nakladatelství Wolters Kluwer k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zakon-o-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla-c-168-1999-sb-komentar.p2860.html


Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.