201601.11
1

Povinně zveřejňované informace dle zákona na ochranu spotřebitele

Povinně zveřejňované informace dle zákona na ochranu spotřebitele Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (tj. občan jakožto konečný spotřebitel). Ceny za právní služby jsou zveřejněny na webových stránkách advokáta v případě typizovaných právních služeb. V individuálních případech bude cena za právní služby…