201601.11
1

Povinně zveřejňované informace dle zákona na ochranu spotřebitele

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (tj. občan jakožto konečný spotřebitel).

Ceny za právní služby jsou zveřejněny na webových stránkách advokáta v případě typizovaných právních služeb. V individuálních případech bude cena za právní služby či právní zastoupení sdělena na základě nezávazné poptávky písemnou cenovou nabídkou zaslanou e-mailem.

Dle  § 14 ve spojení s § 20e písm. d) zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. je subjektem pro řešení mimosoudních sporů klienta s advokátem Česká advokátní komora, a to s účinností od 1. 2. 2016.Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.