Návrh na rozvod manželství

Návrh na rozvod manželství připravím online za cenu 1.210,- Kč včetně DPH bez nutnosti osobní schůzky, vše lze vyřídit e-mailem do 48 hodin od dodání podkladů. Platba je možná převodem na účet nebo platební kartou přes platební bránu.

Návrh lze sepsat bez ohledu na sídlo soudu, ke kterému bude návrh podán. Společně s vypracovaným návrhem zašlu instrukce k podání návrhu.

Údaje potřebné k sepisu návrhu na rozvod je možno zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

Formulář rozvod

Soudní poplatek za návrh na rozvod manželství činí aktuálně 2.000,- Kč, obvykle hradí přímo klient (kolek lze zakoupit na poště).

Zastoupení advokátem u rozvodového stání je možné u OS-Nymburk popř. i u dalších soudů, avšak je třeba počítat s navýšením o náklady na dopravu a za promeškaný čas na cestě. Cena za zastoupení u soudu činí též 1.210,- Kč (1.000,- Kč + DPH 21%). Zastoupení u rozvodového jednání vyžadují převážně ženy.

Jestliže se z manželství narodily nezletilé děti (do 18 let věku), je třeba podat návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu před a po rozvodu manželství. Cena za sepis návrhu činí 1.210,- Kč včetně DPH. Je-li předmětem návrhu též úprava styku s nezl. dítětem (což je spíše výjimečné), činí cena za sepis návrhu 2.000,- Kč.

Údaje potřebné k sepisu návrhu na úpravu poměrů nezl. dětí je možno zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

Formulář děti

V případě „sporného rozvodu“ poskytuje advokát též právní služby související s následným vypořádáním společného jmění (dříve SJM) do 3 let od právní moci rozvodu manželství, tuto službu lze s advokátem dohodout individuálně.

Jestliže jsou manželé schopni dohodnout se spolu s rozvodem současně na vypořádání majetku nabytého za trvání manželství (vypořádání společného jmění), lze podat návrh na tzv. rozvod dohodou dle ust. § 757 nového občanského zákoníku, jehož přílohou bude písemná dohoda o úpravě majetkových poměrů (vypořádání SJM). Tuto službu lze s advokátem dohodnout individuálně.

Tzv. „rozvod dohodou“ využívá cca 25% manželských párů a oblíbenost této varianty rozvodu je na vzestupu.

Údaje potřebné k sepisu majetkové dohody lze zaslat prostřednictvím tohoto formuláře:

https://www.karolinakazdova.cz/formular-majetek/

Mezi hlavní výhody nesporného rozvodu patří:

– rychlost řízení (stání trvá cca 10-15 min), soud často na žádost účastníků vyhotoví písemný rozsudek i na počkání (standardní  lhůta činí 30 dnů)

– soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství, které se neuvádí ani v návrhu na rozvod (neprobíhá tzv. „praní špinavého prádla“)

– bývalí manželé mají jednou provždy vyřešeny otázky společného majetku, bydlení a případné vzájemné vyživovací povinnosti

Dohoda o vypořádání SJM již od 4.990,- Kč.

Nesporný rozvod spojený s vypořádáním společného majetku manželů (SJM) je pro účastníky tou nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak spolu s rozvodem vypořádat společný majetek manželů.

Klasické soudní spory o vypořádání SJM trvají 2-4 roky (jsou případy i v délce 16 let) a stojí každého z účastníků desítky tisíc korun za právní zastoupení, soudní poplatky a znalecké posudky.

Cena za přípravu a sepis majetkové dohody manželů o vypořádání společného majetku, bydlení a vzájemné vyživovací povinnosti dle ust. § 757 nového občanského zákoníku (do 31. 12. 2013 dle § 24a zák. o rodině) se odvíjí od hodnoty vypořádávaného SJM (aktiva i pasiva).

  • 4.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM do 500.000,- Kč
  • 6.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 500.000,- Kč do 3.000.000,- Kč
  • 7.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 3.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč
  • 11.990,- Kč vč. DPH v případě hodnoty SJM od 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč
  • individuální cena v případě hodnoty SJM nad 10.000.000,- Kč

Dohodu lze připravit do 48 hodin od dodání všech potřebných podkladů. Lze zajistit i ověření podpisů účastníků.

Cena nezahrnuje sepis návrhu na vklad a správní poplatek pro katastrální úřad v případě vypořádání nemovitostí.

Kontaktujte mě a vyřešíme váš rozvod online.


Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.