201007.18
1

Ověřte si stav a průběh soudního řízení na stránkách

http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp .

Pro zjištění aktuálního stavu Vašeho řízení stačí znát soud, u kterého řízení probíhá, a spisovou značku řízení.

Spisová značka se skládá ze 4 údajů. První tři údaje rozepište do 3 polí před lomítkem v pořadí, jak jsou uvedena ve spisové značce, např. 4 C 12. První číslice označuje číslo senátu, druhý údaj označuje druh řízení (Civilní, Trestní, Dědické atd.) a třetí údaj označuje pořadové číslo řízení tak, jak napadlo v daném roce. Údaj za lomítkem obsahuje rok, ve kterém řízení bylo zahájeno.Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.