Právní poradna e-mailem

  1. Cena za právní stanovisko e-mailem o rozsahu do jedné stránky A4 činí 2.500,- Kč. 

2. Podklady lze zaslat e-mailem, je třeba přesně označit údaje klienta i totožnost protistrany. Právní problém je třeba podrobně popsat.

3. V případě, že bude možno právní dotaz zodpovědět (absence kolize, srozumitelnost),bude klientovi zaslána e-mailem zpracovaná odpověď.

4. Společně se stanoviskem bude klientovi zaslána faktura s přiděleným variabilním symbolem.

5. V případě, že na dotaz nebude možno odpovědět (kolize, nesrozumitelnost), bude tato skutečnost klientovi sdělena e-mailem a následně bude dotaz bezpečně vymazán. Advokát má zákonnou povinnost mlčenlivosti.

6. V případě více dotazů, složitějších dotazů či časově náročnějších dotazů (více podkladů) advokát sdělí klientovi návrh ceny a po odsouhlasení klientem bude právní pomoc následně poskytnuta.

Právní konzultace přes Whatsapp

  1. Cena za konzultaci přes Whatsapp činí 1.250,- Kč za každých započatých 30 minut délky trvání konzultace.
  2. Konzultace je možná pouze na základě předchozího objednání na přesný čas konzultace v konkrétní den a hodinu (v rámci pracovní doby). V rámci objednávky je třeba přesně identifikovat klienta i protistranu.
  3. Konzultace bude účtována předem v rozsahu objednané délky konzultace. Připsání platby bude klientovi potvrzeno.
  4. Tel. kontakt: 721145599


Napište mi

    Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.