Vypracování návrhu je zpoplatněno dle ceníku uvedeného na www.karolinakazdova.cz

  Základní údaje


  Dárce 1

  Dárce 2

  Dárce 3

  Dárce 4

  Obdarovaný 1

  Obdarovaný 2

  Obdarovaný 3

  Obdarovaný 4

  Vztah mezi dárcem a obdarovaným (např. matka a dcera, druh a družka)

  Bude zřizováno věcné břemeno doživotního bydlení

  Identifikace oprávněného z věcného břemene (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště)

  Rozsah věcného břemene

  Další přílohy

  Se všemi zaslanými osobními údaji bude nakládáno v souladu s předpisy upravující mlčenlivost advokáta a ochranu osobních údajů.